En fantastisk saga,saga, där allting står på spel.

*

Första delen: "Möte med Stjärnväsen" - 75% färdigställd!

En svensk science fantasy romanserie.

Ett gediget världsbygge ligger till grund för berättelsen, med sin utgångspunkt på planeten Ivonnius och dess mångfacetterade invånare, geografi, kultur och annorlunda teknologi.

Välkommen till Allväldet

Forskningsorganisationen som ursprungligen undersökte rymdstenens nedslagsplats. Dagens kriminella nätverk har dock inte mycket gemensamt med dess rötter. Grundades av en framstående forskarduo som försvann spårlöst. Dess nuvarande ledare är okänd.

Öhdinnh

Centralt drivande i berättelsen är Eija, som lever ensam i utkanten av Himlaborg (hela väldets högborg), och som drivs på flykt och tvingas bli någon annan. På sin resa undan den mäktiga organisationen stöter hon på flera färgstarka personer och varelser.

Eija

På platsen som rymdstenen slog ner på för många år sedan fann man en mystisk kristall som fick fäste i grottorna som frilagts nere på botten av kratern. Forskarna upptäckte att man med kristallens hjälp kunde överföra självaste livsflamman mellan växter och djur, vilket öppnade den lika delar farliga som frestande tanken om evigt liv.

Rymdkristallen

"Mitt mål är att
ge läsaren en
oförglömlig resa."

* Målgrupp

Berättelsen riktar sig till vuxna och unga vuxna som tycker om att dyka in i andra världar. Det är en lång saga som väntar, som berättas från flera olika synvinklar och tidsperspektiv, vilket kan göra berättandet mer komplext men också, i mitt tycke, mer tillfredsställande och nyanserat. Jag blandar inslag från både science fiction och fantasy.

* Målsättning

Projektet har växt och utvecklats under arbetets gång och för tillfället är planen en serie på i varje fall 3 böcker/delar, som alla följer samma huvudkaraktär och tillsammans utgör en sammanhängande berättelse. Del 2 tar alltså vid direkt efter del 1 och fortsätter handlingen.

* När kommer boken?

Det finns ingen bestämd lansering i dagsläget, men skrivandet pågår hela tiden, så väl framför tangentbordet som inne i huvudet. För första boken finns det ett tredje utkast, som för tillfället prov- och korrekturläses. På andra boken finns det också ett utkast och det är den jag fokuserar mest på att skriva på just nu. Under tiden får bok 1 vila och jag har hunnit få mer distans till den innan dess finputsning. I och med detta parallella arbete bör inte heller de två första böckerna i serien släppas med ett så väldigt långt mellanrum.

Författarens tidigare utgivna böcker: Gränsland och Akvarieflickan.

Bakom Pennan

Blogginlägg med videos och diverse uppdateringar kring arbetet med författandet.